Vanessa De Souza Lage na GuestyVal 2023 – podívejte se na můj nový panel s odznakem udržitelnosti

Tento úryvek z panelové diskuse se točí kolem etické a morální odpovědnosti správců nemovitostí v pohostinství ohledně udržitelnosti. Vanessa De Souza Lage zdůrazňuje, že je důležité, aby správci nemovitostí uznali svou povinnost jednat a zapojit svou komunitu do udržitelných postupů. Diskuse zdůrazňuje potenciální dopad, který mohou mít správci nemovitostí tím, že udělají své domovy šetrnější k životnímu prostředí a ovlivní miliony cestujících, aby přijali udržitelné změny životního stylu. Panel zdůrazňuje jedinečnou příležitost, kterou mají správci nemovitostí pozitivně přispívat k životnímu prostředí a plnit svou odpovědnost jednat udržitelným způsobem.

copilot