Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SUSTONICA SL

Vítejte v Sustonica SL, schématu udržitelnosti pro rekreační domy. Návštěvou našich stránek a/nebo zakoupením našeho programu se zapojíte do naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Smluvní podmínky“, „Podmínky“).

Tyto podmínky zahrnují dodatečné podmínky a zásady uvedené v tomto dokumentu a/nebo dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto Podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, včetně, bez omezení, uživatelů, kteří jsou prohlížeči, zákazníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Přístupem k naší službě nebo jejím používáním potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím naši Službu.

VLASTNÍK SCHÉMATU

Sustonica SL je vlastník schématu odpovědný za vývoj a údržbu schématu Sustonica podle standardu Sustonica, který je veřejně dostupný na našich webových stránkách. Vezměte prosím na vědomí, že Sustonica SL neověřuje informace poskytnuté vlastníky nebo manažery rekreačních nemovitostí.

NÁŠ STANDARD

Sustonica SL nabízí ověření udržitelnosti pro rekreační domy. Aby bylo možné dosáhnout validace, vlastnosti musí splňovat určité environmentální a sociální normy stanovené společností Sustonica SL

Zakoupením validace majitel nebo manažeři nemovitosti souhlasí s těmito podmínkami a zavazují se dodržovat standardy potřebné pro validaci po celou dobu platnosti.

Norma Sustonica se může změnit a vyhrazujeme si právo provádět aktualizace nebo revize normy kdykoli bez upozornění.

INFORMACE O MAJETKU

Aby mohl externí subjekt vyhodnotit vlastnosti pro ověření, Sustonica SL shromažďuje důkazy o sebehodnocení ve formě dokumentace (jako jsou faktury, snímky obrazovky aplikace a účtenky) a geolokovanou fotografickou prohlídku pronájmu. Fotografie pořízené během prohlídky jsou uloženy a sdíleny s našimi externími ověřovacími partnery.

Používáním našeho softwaru výslovně souhlasíte s tím, aby byly informace o vašem majetku, včetně jeho adresy, licenčního čísla, dokumentace a fotografií, uloženy společností Sustonica SL a zkontrolovány našimi auditorskými partnery. Upozorňujeme, že neposkytnutí těchto informací bude mít za následek zpoždění nebo zamítnutí ověření.

NÁHODNÁ NÁVŠTĚVA

Když si zakoupíte naši ověřovací službu a použijete náš software, výslovně souhlasíte s tím, že náš ověřovatel může provést náhodnou a neohlášenou návštěvu na místě nemovitosti, která je předkládána k ověření. Tato návštěva na místě obvykle trvá pouze 20 minut a je pro vlastníky nebo správce nemovitostí bezplatná, protože náklady hradí Sustonica SL

SOUKROMÍ

Sustonica SL respektuje práva na soukromí svých zákazníků a je v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Veškeré informace sdílené klienty budou považovány za důvěrné a nebudou sdíleny s žádnými třetími stranami bez výslovného souhlasu klienta. Ujišťujeme vás, že všechny poskytnuté informace budou použity pouze pro proces ověření. Naše zásady ochrany osobních údajů naleznete na našich webových stránkách.

CENA A PLATBA

Naše ceny ověřovacích služeb zahrnují použití našeho ověřovacího softwaru, náklady na externí ověřovací orgán, digitální ověřovací dokument a odznak, který je platný jeden rok od data ověření.

Upozorňujeme, že ceny za naši ověřovací službu se mohou změnit. Jakékoli úpravy cen sdělíme vlastníkovi nebo správci nemovitosti před ověřením.

Před použitím softwaru je vyžadována plná platba za ověřovací službu Sustonica a je nevratná. Platba musí být provedena přes Stripe pomocí kreditní karty.

Pokud pronajatá nemovitost nesplňuje ověřovací standard, vlastník nebo správce si musí zakoupit další ověřovací kredit, aby mohl proces opakovat.

OBNOVA

Aby byla zachována validace, musí nemovitost každý rok překročit předchozí skóre Sustonica. Minimální zlepšení závisí na skóre předchozího roku:

20-30% skóre = +4% při obnovení
31–50 % skóre = +3 % při obnovení
51 % a vyšší skóre = +2 % při obnovení

Tato podmínka platí každoročně po uplynutí počáteční doby platnosti jednoho roku.

POUŽITÍ ODZNAKU

Výslovně uvádíme, že použití odznaku Sustonica v jakémkoli propagačním materiálu, včetně webových stránek nebo vodoznaků na fotografiích, musí být v souladu s následujícími pokyny:

Platnost a vypršení platnosti: V propagačních materiálech mohou být použity pouze aktivní a platné odznaky. Pokud platnost odznaku vypršela nebo nebyl legitimně získán, je přísně zakázáno jej používat v jakémkoli propagačním kontextu.

Přesné znázornění: Použití odznaku musí přesně reprezentovat úspěchy držitele odznaku. Uživatelé nesmějí zobrazovat odznaky, které nezískali nebo se na ně již nekvalifikují.

Žádný zavádějící obsah: Odznak by neměl být prezentován způsobem, který by mohl ostatní uvést v omyl, aby si mysleli, že držitel odznaku v současnosti disponuje uznáním, které ve skutečnosti nevlastní.

Sustonica si vyhrazuje právo monitorovat a vynucovat dodržování těchto pokynů. V případě jakéhokoli porušení si ponecháváme právo podniknout příslušné právní kroky, včetně, ale nejen, domáhání se náhrady škody.

SERVISNÍ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku zadanou u nás kdykoli a z jakéhokoli důvodu podle vlastního uvážení. To zahrnuje, ale není omezeno na objednávky, o kterých se domníváme, že porušují naše smluvní podmínky, nebo objednávky, o kterých se domníváme, že jsou podvodné nebo porušují zákon. Pokud objednávku odmítneme, vynaložíme veškeré přiměřené úsilí, abychom vás informovali o důvodu našeho odmítnutí a nabídli řešení.

Sustonica SL si vyhrazuje právo ukončit službu ověřování kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez upozornění. Pokud službu ukončíme, neponeseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli škody nebo kompenzace vyplývající z přerušení služby.

ZMĚNY PODMÍNEK TESE

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení kdykoli aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto podmínek. Je odpovědností uživatele pravidelně kontrolovat změny těchto podmínek. Vaše další používání nebo přístup na webovou stránku po zveřejnění jakýchkoli změn těchto podmínek znamená přijetí těchto změn. Pokud bude jakákoli část těchto podmínek považována za neplatnou, neplatnou nebo nevymahatelnou, bude tato část považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy ohledně Podmínek nám zasílejte dopisem na následující adresu:

Sustonica SL
Calle Girona 133, 2.2,
08037 Barcelona, Španělsko.
Reg. Č.: ES-B72777139

E-mail: info@sustonica.com

copilot