Vanessa De Souza Lage na ViturSummit 2023 – (ESG) ZVYŠUJÍ VÝNOSY K SPODU

Panelová diskuse se zabývá výzvou, jak přimět hosty k recyklaci v prázdninových pronájmech, přestože poskytují možnosti recyklace. Vanessa De Souza Lage sdílí poznatky z kurzu komunikace o udržitelnosti, kterého se zúčastnila, a zdůrazňuje efektivitu zapojení dětí do propagace recyklačních postupů. Diskuse se zaměřuje na myšlenku, že komunikace a gamifikace recyklace prostřednictvím přístupů orientovaných na děti může vzdělávat rodiče a podporovat udržitelné chování. Panel si klade za cíl zabývat se strategiemi pro zlepšení účasti na recyklaci a využití vlivu dětí na podporu environmentálního povědomí u hostů.

copilot