Συνεργάτες Sustonica
Ενώσεις Βραχυχρόνιας Ενοικίασης
ASSC
Association of Scotland's Self-Caterers
STAAA
Σύνδεσμος Βραχυπρόθεσμης Διαμονής Αυστραλίας
ANBBA
Εθνική Ένωση B&B και ξενώνων
Συνεργάτες Sustonica
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Master VR
Συμβουλευτική εταιρεία με εξειδίκευση σε ενοικιάσεις διακοπών
EnviroRental
Σηματοδότηση βιωσιμότητας για ενοικιάσεις διακοπών
Νίκι Ματέι
Μάρκετινγκ βιωσιμότητας και περιεχόμενο για τους πελάτες της Sustonica
Συνεργάτες Sustonica
Προγράμματα Αειφορίας
Μέλος GSTC
Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC)
SUNx Malta
SUNx Program - Climate Friendly Travel Registry
τοπική κλίμακα
Παγκοσμιοποίηση της τοπικής ανθεκτικότητας μέσω της χρήσης της τεχνολογίας
copilot